Fortbildning, jämställdhets- och likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken

Folkhälsan ordnar en digital fortbildningsserie vad gäller jämställhets och likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken. Fortbildningen baserar sig på den finländska lagstiftningen och det bör deltagare från Åland ha i åtanke. Fortbildningsserien består av 5 olika digitala tillfällen med olika teman och har redan påbörjats men man kan ändå anmäla sig och ta del av ett enstaka eller flera tillfällen. 

Ytterligare information om de olika tillfällena, kontaktinformation samt länk till anmälan finns på Folkhälsans webbplats.