Fortbildning för klasslärare

Nätkursen Undervisning i naturvetenskap, 5 sp, riktar sig främst till klasslärare i arbetslivet, klasslärarstuderande och andra vars intresse för läraryrket vaknat. Det är en ny utmaning för alla dem som undervisar Omgivningslära att få in fysiken och kemin, men också att göra undervisningen mera förståelseinriktad och arbeta mera naturvetenskapligt. Kursen lämpar sig också för dem som vill hålla naturvetenskapliga klubbar och som behöver större inblick i vad naturvetenskap för barn i lågstadieåldern innebär. Arrangör är CLL/öppna universitetet.

Kursen fokuserar på elevers lärande i naturvetenskap, elevers förhandsuppfattningar och hur man arbetar utgående från dem för att eleverna ska utveckla sin naturvetenskapliga förståelse samt på hur man arbetar på ett naturvetenskapligt undersökande sätt med sikte på elevernas förståelse.

Du hittar mer information och anmälan på Åbo Akademis webbplats.

Observera att sista anmälningsdag är 10 september!