Fortbildning, läroplansmålen i Itslearning

Målen i grundskolans nya läroplan kommer inom kort tid att finnas tillgängliga i Planeraren i Itslearning. Av den anledningen ordnas det i maj tre fortbildningstillfällen den 17, 24 och 31 maj. Vår top-administratör för Itslearning, Tony Jansson, håller i fortbildningarna där det första tillfället i första hand vänder sig till skolornas Itslearning-admins och de två andra till undervisande personal. 

För mer information och anmälning se informationsbladet nedan 

Publicerad 26.4.2021
Uppdaterad 26.4.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.