Studerande i Kumlinge grundvux utbildning

Grundskola för vuxna på Åland

Grundskola för vuxna är en ny utbildningsform på Åland där målgruppen är personer som saknar avgångsbetyg från grundskolan. 

Kriterierna för att gå den här utbildningsformen är att ha gått ut grundskolan med skiljebetyg eller helt saknar avgångsbetyg, att ha flyttat till Åland och börjat sin skolgång direkt i högstadiet och därför inte hunnit tillägna sig hela grundskolans lärokurs eller att har flyttat till Åland som vuxen och saknar eller ha kort/avbruten skolgång från sitt hemland. Utöver att lära sig vad det innebär att vara en samhällsmedborgare ingår ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, religion och livsåskådningskunskap, historia, samhällskunskap, biologi, geografi, fysik, kemi, hälsokunskap, idrott samt valfria ämnen som till exempel datakunskap och slöjd. 

Kommunerna ansvarar för förverkligande av utbildningsformen och kan antingen erbjuda den genom att köpa utbildningen från Ålands folkhögskola eller arrangera den i egen regi. Nedan finns två artiklar där studerande som går utbildningsformen har intervjuats:

Exempel från Ålands folhögskola https://nvl.org/artikler/vi-lar-oss-sa-mycket-nya-saker-varje-dag/

Exempel från Kumlinge kommun https://nvl.org/artikler/fran-syrien-till-den-alandska-skargarden/