Hur kan vi jobba med de allra yngsta barnen inom barnomsorgen?

För er som arbetar med de allra yngsta barnen inom barnomsorgen finns nu möjlighet att delta i Regionförvaltningsverkets avgiftsfria föreläsning som hålls som ett webbinarium 16 nov. kl 13-16. 

Under föreläsningen får du veta mer om forskning om de yngsta barnens kommunikation samt det kommunikativa mötet mellan barn och vuxna. Du får också lära dig mer om att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande genom lyhördhet och anpassning utifrån det individuella barnet. Dessutom får du lära sig mer om hur du som vuxen kan skapa förutsättningar för barnets lärande genom undervisning. Föreläsningen avslutas med ett pass om systematiskt kvalitetsarbete, som inkluderar dokumentation, analys och resultat. 

Föreläsare är Ebba Hildén. Hon är förskollärare i botten och har arbetat som det ett antal år, gick sedan vidare till forskarskola för förskollärare. Hon är nu forskare på Karlstads universitet. Hennes licenciatuppsats hette: Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek: Meningsskapande genom den levda kroppen. Hon har också gett ut en bok 2016: Toddlare i förskolan: Med fokus på de yngsta.  

Här kan du anmäla dig och läsa mer!