Inbjudan, fortbildning i användning av läromedlet Avtryck

Se hit alla lärare i samhällskunskap på Åland!

För att stöda implementeringen av läromedlet i samhällskunskap, Avtryck, hålls två fortbildningstillfällen i september. De riktas i första hand till lärare i samhällskunskap åk 5 – 6 samt åk 7 – 9. Lärare från Ålands gymnasium, Ålands Folkhögskola samt Medborgarinstitutet i Mariehamn som kommer att använda sig av materialet är också välkomna med.

För ytterligare information och länk till anmälan, se inbjudan nedan