Information om Examen i undervisningsförvaltning 15 sp

Allmänna tentamenstillfällen för att avlägga Utbildningsstyrelsens examen i undervisningsförvaltning (litteraturtentamen) ordnas regelbundet ungefär en gång i månaden. Vid anmälan uppger man om man vill tentera på svenska eller finska. För mera information, se utbildningsstyrelsens webbplats

https://www.oph.fi/sv/tjanster/examen-i-undervisningsforvaltning-och-forberedande-utbildning

Kommande tentamenstillfällen i Helsingfors är 9.12.2020, 5.1.2021 och 25.2.2021. För närmare information och examen på svenska, vänligen kontakta Annika Westerholm, tfn 029 533 1221, fornamn.efternamn@oph.fi.

Publicerad 17.11.2020
Uppdaterad 17.11.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.