Inget Dialog 2024 men...

Under 2024 ordnas inget Dialog-seminarium i den form det tidigare hållits men istället ordnas två tema-eftermiddagar under året. Den första tema-eftermiddagen hålls den 6 mars på temat välmående och den andra preliminärt den 6 november på temat bedömning. Inbjudningar och program sänds ut i vanlig ordning när seminarierna närmar sig. 

Strukturen på seminarierna liknar de tidigare Dialog-seminarierna på så sätt att det planeras både för inledningstalare som vänder sig till samtliga närvarande och för separata spår för barnomsorg, grundskola och gymnasiet/högskolan. Båda seminarierna planeras hållas på plats på Alandica.

Ett spår på temat välmående kommer att vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ett annat spår kunde vara inkludering. Under den andra eftermiddagens tema bedömning kan spår som bedömning inom ämnesövergripande undervisning och multimodal bedömning bli aktuella. Utbildningsbyrån tar gärna emot tips och önskemål på föreläsare eller föreläsningsinnehåll som passar in under de planerade temana och spåren. Önskemål på eventuella utställare tas också emot.  Tips kan skickas till Carola Eklund.

Planera in det här i era kalendrar!