Innovationer för en jämlik framtid

Svenska Folkskolans vänner och Folkhälsan ordnar en innvationstävling med syftet att hitta nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet bland unga i åldern 6 - 16 år. Fenomenet har, enligt organisatörerna, ökat under det senaste decenniet och bakomliggande orsaker är bland annat socioekonomiska skillnader mellan grupper i samhället och brist på kännedom om och åtgärder mot utanförskap i daghem, skolor och organisationer, samt brist på stödjande nätverk. Målet är att barn och unga har god mental hälsa, känner sig trygga, hörda och sedda samt ser sin betydelse i ett sammanhang. SFV och Folkhälsan välkomnar idéer av och lösningar av alla slag: från nya arbetssätt och metoder till lösningar som bygger på mångsidiga samarbeten.

Tävlingen, som går under namnet SFV Start! startar den 12.10.2022 kl. 15 i samband med att tävlingen lanseras. Huvudspråket är svenska och lösningsförslagen kan lämnas in till och med 2.12.2022.

För ytterligare information och anmälan, se SFV:s webbplats https://start.sfv.fi/start22/