Introduktion till Lärandecirklar – modell för kompetensutveckling

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ordnar en serie webbinarier i tre delar om två färska handböcker om To-do – metoden och transformativa lärandecirklar som NVL tagit fram. Del två i serien hålls den 14 januari 2020 kl. 14 - 15 och rör Lärandecirklar.

Webinariet riktar sig till ledare och praktiker som önskar arbeta med samskapande, med bottom-up metoder och som jobbar inom frivilligorganisationer, offentliga sektorn i kommuner och regioner, inom utbildningssektorn och med olika intressegrupper.

Mera information och anmälan hittar du på NVL:s webbplats 

Om du vill ha mer information om alla tre delarna hittar du dem också här på NVL:s webbplats 

Publicerad 17.12.2019
Uppdaterad 17.12.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.