Itslearning workshop, IUP, i september

Onsdagen den 20 september 2023 ordnas ett tillfälle för lärare och administratörer i verktyget IUP (individuell utvecklingsplan). Kurstillfället riktar sig både till Itslearning - skoladministratörer som till lärare.  Skoladministratörerna måste göra vissa förinställningar innan lärarna kan använda IUP-verktyget och därför är det att föredra att båda rollern från respektive skola är representerad. 

Notera datumet i era kalendrar och anmäl er senast 15 september via länken i inbjudan nedan.