Klimattävlingen Nord StarT

Nordiska ministerrådet ordnar nordiska klimattävlingen Nord StarT i samarbetet med LUMA-center i Finland. Syftet med tävlingen är att främja barn, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot klimatförändringen.

Det finns två kategorier i tävlingen:

1.    Projekt som görs i team som kan bestå av barn, unga eller vuxna från barnomsorgen upp till högre utbildning.

2.    Lärare och personal kan delta i tävlingen genom att visa på undervisningspraxis som behandlar klimatförändringen i undervisningen och uppfostran.

I länken nedan finns mera information om tävlingen. Den kulminerar i en nordisk konferens den 9 februari 2022 då pris delas ut till de bästa i varje tävlingskategori. Sista anmälningsdag till tävlingen är 30 november 2021.

https://start.luma.fi/sv/nordisk-klimatforandringstavling-nord-start/Publicerad 8.10.2021
Uppdaterad 8.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.