Kompetensutveckling i arbetslivet

Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering arrangerade i oktober i samarbete med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ett halvdagsseminarium om metoder för kompetensutveckling och kompetenssäkring i arbetslivet. Målgruppen för seminariet var företagsledare, HR-personal, socialarbetare, handledare, vägledare, lärare och tjänstemän från företag, sociala sektorn, tredje sektorn och skolorna på Åland.

Två metoder för kompetensutveckling i arbetslivet presenterades på seminariet. Den ena metoden var Lärandecirkel med Thomas Mattsson från Ung resurs på Åland och Camilla Ernkrans från Emmaus på Åland. Den andra metoder var kompetenssäkring genom validering där Jonas Sandlin, VD i företaget Finnish Competence Validation berättar om deras metod där man använder validering som ett verktyg för kompetenssäkring i både små och stora organisationer. FCV Ab, som startade 2020, samarbetar med Svensk industrivalidering. Ensamrätt att ta över det svenska valideringssystemet till Finland och implementeras enligt samma system.

Du kan läsa mer om seminariet på NVL:s webbplasts https://nvl.org/Content/Seminarium-med-temat-kompetensutveckling-i-arbetslivet