Lansering av DigComp 2.2 på svenska

Den nyligen uppdaterade EU-standarden för digital kompetens och förmåga DigComp 2.2 finns nu till väsentliga delar översatt till svenska. Standarden har sedan flera år legat som grund för Ålands IT-strategi för undervisningssektorn och kommer också att finnas med i den nya strategi som gäller från 2023. 

Under ett frukostmöte den 21 oktober 9.30 - 11.30 kommer versionen, och hur den kan tillämpas, att presenteras. Som åhörare kan man välja att delta digitalt eller på plats. 

För mer information om både DigComp 2.2 och anmälning till lanseringen, se https://dfs.se/pa_gang/lansering-av-digcomp-2-2-pa-svenska/

Du kan komma direkt till anmälningslänken https://www.lyyti.in/digcomp-pa-svenska

EU-standarden DigComp 2.2