Läroplansträff för lärare i svenska i grundskolan

Välkomna alla lärare som undervisar i svenska i grundskolan, det är dags att tycka till om ämnesdelen i den kommande läroplanen för grundskolan på Åland. Det första ämnet som står i tur är svenska.

Vi kommer att träffas torsdagen den 1 novemeber kl 16 i konferensrum Rödhamn för att diskutera upplägg och innehåll i ämnesdelen i läroplanen. Ett utkast på ett föslag hur svenskadelen kunde se ut kommer att fungera som underlag för diskussionen, man får utkastet skickat till sig efter att man anmält sig till träffen. 

Sista anmälningsdagen är fredagen den 26.10 så skynda på att anmäla dig så du kan vara med och påverka!

Anmäl dig via länken nedan.

https://link.webropolsurveys.com/S/FC641155CA223909

Välkommen

Specialsakkunnig Katarina Halme- Wiklund

Utbidlningsbyrån

Publicerad 24.10.2018
Uppdaterad 24.10.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.