Material för förundervisningens arbete med barnets rättigheter och Norden

Ta del av  gratis material gällande barnets rättigheter och Norden!

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter som verkar runt om i Finland på flera orter. Luckan erbjuder informations- och kulturverksamhet på svenska, liksom specifika aktiviteter för barn,  unga och invandrare. Inom Luckans barnkulturprojekt "Barnens rätt på jorden här i Norden" har boken  "En kråksång för Nordens barn" tagits fram.  Boken som handlar om barnets rättigheter och Norden, har skrivits av Annika Sandelin och är illustrerad av Linda Bondestam. Därtill har dramatiseringar, verkstäder, en utställning och pedagogiskt material förverkligats inom projektet. 

Barnomsorgen på Åland har fått ett antal exemplar av boken och de finns även tillgängliga på biblioteken på Åland.  Boken och materialet riktar sig till barn inom förundervisningen och enheter med barn i förundervisningen kan hämta ett exemplar av boken från självstyrelsegården från och med fredag 17 juni. Om man vill använda boken i fler grupper finns materialet också att köpa via Luckan.

Här kan ni läsa mer om projektet och om det pedagogiska materialet.