Mediekunskapsskolan

Har ni som lärare koll på vad Mediekunskapsskolan erbjuder? Det nationella audiovisuella institutet KAVI upprätthåller Mediekunskapsskolan, som sammanställer gratis undervisningsmaterial. Kolla in på länken https://www.mediataitokoulu.fi/sv/ och se vilka lektionsstöd som tagits fram. Det finns material för alla åldrar från 0 år upp till 18+ år och rör allt från deepfake och algoritmer till digitalt spelande och bottar i vår vardag. Materialet är knutet till den finländska läroplanen men går att använda i lämpliga delar inom barnomsorg och skola på Åland. Genom att registrera dig på webbplatsen får du enkelt tillgång til materialet.