Illustration mediesymboler, Mediekunskapsveckans logo

Mediekunskapsveckan 5 - 11 februari

Snart är Mediekunskapsveckan - kampanjen här igen och lärare kan tillsammans med sina elever eller studerande aktivt arbeta med frågor som är förknippade med mediekunskap. Det svenska materialet finns på Mediataitoviikkos webbplats https://mediataitoviikko.fi/pa-svenska/. Material finns för olika temaområden och åldersgrupper (från barnomsorg till gymnasiet), t.ex:

  • Filmfostran och mediefostran
  • Medieläskunnighet
  • AI och ChatGPT
  • Digitalt spelande (målgrupp gymnasialstadiet)
  • Stöd vid diskussioner med ungdomar kring sexuellt våld
  • Upphovsrätt
  • Digital trygget och säkerhet
  • Digitalt mående
  • Nyhetsskolan (på Svenska yles webbplats https://svenska.yle.fi/nyhetsskolan)

Anmäl er till mediekunskapsveckan för att få information om ytterligare material.