Multilitteracitet för daghem

Centralen för mediefostran Metka rf ordnar inte bara workshopar för barn och unga utan också fortbildning i mediefostran för lärare, småbarnspedagoger, bibliotekspersonal och ungdomsarbetare. Metka har gedigen erfarenhet av personalutbildning inom pedagogikbranschen, särskilt när det gäller film och video. Metka ordnar utbildningarna i projektet Multilitteracitet till daghem, som finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Om du som personal inom barnomsorg och förundervisning tycker det låter intressant kan du läsa mer om teman, datum och anmälning på Metkas webbplats. Utbildningstillfällena är öppna också för ålänningar.

Projektets syfte är att stärka kompetensen i mediefostran bland daghemspersonal genom att erbjuda konkreta redskap med vilka de kan göra mediefostran till en del av daghemsvardagen. Under utbildningen presenteras olika workshopsmodeller där deltagarna får öva sina färdigheter inom mediefostran samt öka sitt informations- och kommunikationstekniska kunnande med enheter som de kan använda också i daghemmet.

Publicerad 25.1.2022
Uppdaterad 25.1.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.