Nord StarT- tävlingen avslutad, vinnare utsedda

Edit:

Vinnarna i Nord StarT - tävlingen är avslutad och vinnarna är utsedda. Ni kan nu se ceremonin i efterhand på https://www.youtube.com/watch?v=3lZfPH94J1E

_______________________________________

Välkomna att delta i Nord StarT- ett Nordiskt evenemang om klimatfostran, som ordnas den 9 februari kl. 13.00 – 14.00 finsk tid

Som en del av programmet i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 ordnades under hösten 2021 den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT. Syftet med tävlingen var att aktivera barn, unga och vuxna, från småbarnspedagogiken till högskolor, att tillsammans komma fram med konkreta sätt att bemästra klimatförändringen. I det en timme långa virtuella evenemanget delar sakkunniga med sig om sina tankar kring nordisk klimat- och hållbarhetsfostran. De presenterar också barns och ungas idéer om hur man kan hantera klimatförändringen och vinnaren i klimatförändringstävlingen NordStarT presenteras. Evenemangspråket är engelska.

Information finns också på följande sidor: 
https://okm.fi/sv/evenemang/2022-02-09/prisutdelningstillfalle-for-den-nordiska-klimatforandringstavlngen-nord-start 
https://okm.fi/en/events/2022-02-09/nord-start-climate-education-event- 
Du kan följa med webbsändningen direkt på ministeriets youtubekanal, förhandsanmälan behövs ej:  webbsändningen direkt på ministeriets youtubekanal. 

Välkommen att delta!