Nordisk barnbibliotekarie – Barnkultur i Norden

NORDISK FÖRSKOLAS NORDISKA BARNBIBLIOTEKARIE

Nordisk Förskola främjar och synliggör barnkultur i Norden i samverkan med Nordisk Kulturkontakt – Den nordiska bokslukaren – TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA

För att gemensamt främja och kommunicera en nordisk barnkultur inom Nordens nationella minoriteter samt i Danmark, Finland, Norge, Sverige, på Färöarna, Grönland, Island och på Åland som nordiskt land har Nordisk förskola har sedan maj 2022 en nordisk barnbibliotekarie knuten till sig i samverkan med Nordisk kulturkontakt

DIGITALA TRÄFFAR
Nordisk kulturkontakt och Nordisk Förskola bjuder in daghemsföreståndare till digitala träffar under hösten 2022 till teman som "Den Nordiska Bokslukaren" och "Norden Runt digitalt".

För mer information, se Nordisk förskolas webbplats https://www.nordiskforskola.org/vad-vi-erbjuder/nordisk-barnbibliotekarie/