Nordiskt samarbete ska främja en ansvarsfull digital miljö

I samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet där dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en deklaration med åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet. Ni hittar deklarationen här. Datainspektionen på Åland, www.di.ax har också skrivit under deklarationen.

Den 13–14 oktober träffades representanter för alla nordiska dataskyddsmyndigheter i Helsingfors. På agendan stod bland annat strategiska samarbeten inom Norden. Mötet har mynnat ut i en gemensam deklaration där myndigheterna förklarar sin vilja att fortsätta ett nära samarbete för att främja en säkrare och mer ansvarsfull digital miljö.

De nordiska dataskyddsmyndigheterna ska bland annat ytterligare bidra i arbetet inom den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) för att på så sätt få till stånd en harmoniserad tillämpning av dataskyddsförordningen.