Illustration av klimatmedvetenhet

Nordplus för en grönare framtid - seminarium

Välkomna alla lärare och övrig personal som arbetar med elever och studerande kring gröna frågor och hållbarhet till ett online-seminarium den 28 maj 13.00 - 16.00 (CET) på temat grön och hållbar tillväxt.

Syftet med seminariet är att undersöka hur Nordplus kan stärka sitt stöd till initiativ kring grön tillväxt i bred mening genom en dialog med relevanta experter och representanter från skolor och institutioner.

Seminariet vänder sig till alla utbildningssektorer, -organisationer och -institutioner som har intresse av ett grönt och hållbart samhälle i projektform. 

Ytterligare information och anmälan hittar ni på Nordplus webbsida https://nordic.nordplusonline.org/nyheter/nordplus-for-en-gronare-framtid/