Nordplus-information för barnomsorgen

Utbildningsbyrån, som fungerar som InfoPunkt på Åland gällande Nordplusprogrammet, bjuder in personal inom barnomsorgen till ett informationstillfälle kring Nordplus möjligheter tisdagen den 12 september kl. 14. För ytterligare information och anmälan se inbjudan nedan. 

Nordplus är det Nordiska ministerrådets utbildningsprogram och omfattar de nordiska och baltiska länderna samt självstyrelseområdena Åland, Färöarna och Grönland. En ny period har inletts 1.1.2023 och sträcker sig fram till 31.12.2027. Deltagandet i ett Nordplus-projekt kan vara ett bra verktyg i arbetet med internationalisering och kulturell förståelse i skolor och barnomsorg.