Nordplus information om förberedande besök och online-träff

Funderar ni över att utveckla verksamheten inom barnomsorg eller skola med stöd av ett Nordplus-samarbete? Då är det dags att börja agera!

Om ni redan har en idé ni vill samarbeta kring och en eller flera samarbetspartner finns det nu möjlighet att ansöka om ett förberedande besök finansierat av Nordplus. Från slutet av augusti till och med den 1 oktober är ansökan öppen och beslut fås efter ca 6 veckor. Under ett förberedande besök finslipar ni gemensamt en ansökan om att bli beviljade medel för ett Nordplus-projekt. De delprogram, inom vilka ni kan ansöka om förberedande besök, är Nordplus Nordiska Språk, Nordplus Junior och Nordplus Vuxen. 

För ytterligare information kring förberedande besök:

Nordplus Café

Inför en ansökan om förberedande besök kan ni ta del av online-mötet Nordplus Café den 28 augusti. Nordplus Café ordnas med jämna mellanrum under året och just denna gång ligger fokus på förberedande besök.