Nordplus kontaktseminarium för personal på daghem och i förundervisning

Hur kan lärmiljöer stödja och uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och lärande? Och hur kan intresset för en hållbar värld stärkas? Nordplus ordnar ett kontaktseminarium för personal på daghem och i förundervisningen. Seminariet fokuserar på barnkonventionen och lärande för hållbar utveckling, men framtida samarbeten kan också kretsa kring andra teman. I kontaktseminariet träffar du nordiska och baltiska kollegor och delar och diskuterar erfarenheter och utmaningar. Du kommer att få möjlighet att nätverka och diskutera framtida samarbeten för ett partnerskap inom Nordplus Junior.

När Köpenhamn 16-18 maj 2022. Sista ansökningsdag för deltagande är 1 april 2022.

För vem Personal och föreståndare på daghem och i förundervisning är välkomna att delta.

Ta med dig en projektidé
För att få ut så mycket som möjligt av kontaktseminariet bör du ha en eller flera idéer till samarbetsprojekt/teman. En intresseanmälan till seminariet förutsätter att daghemmet eller förskolan har en ambition att söka ett projekt i Nordplus Junior. Kontaktseminariet kan ses som ett första steg i daghemmets/förundervisningens målsättning att ingå i ett Nordpuls-projekt. 

Om du blir antagen
Om du blir antagen får du mer specifika instruktioner per e-post cirka en månad innan kontaktseminariet äger rum. Du bokar och betalar resor själv men kostnaderna för seminariet kommer delvis att täckas av en enhetsbelopp.

Du hittar mer information och länk till anmälan på Norplus webbplats https://www.nordplusonline.org/news/nordplus-junior-contact-seminar-for-kindergartens-and-preschools/

Ytterligare information om Norplus Junior https://nordic.nordplusonline.org/programmer/junior/