Bild av inbjudan till Nordplus med text om föreläsare

Nordplus seminarium för en grönare framtid

Nordplus ordnar ett online-seminarium för en grönare framtid - Transformativ utbildning i en värld i behov av förändring.

När: 28 maj

Tid: 13:00 - 16:00 (CET) - finsk tid 14.00 - 17.00

Tema: Grön och hållbar tillväxt

För vem: Seminariet vänder sig till alla utbildningssektorer och organisationer och institutioner, intresserade av grönt och hållbart samarbete och projekt.

Vi välkomnar särskilt lärare och de som arbetar med elever samt även elever som arbetar med gröna frågor och hållbarhet.

Syfte: Att undersöka hur Nordplus kan stärka sitt stöd till initiativ kring grön tillväxt i bred mening genom en dialog med relevanta experter och representanter från skolor och institutioner.

Vänligen registrera dig via den här länken https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/53e8f015-32b7-4523-84fd-e6219bca19bb?displayId=Swe3002818

Mer information och programmet för seminariet kommer att meddelas under de kommande veckorna. Du kan läsa mer om seminariet och om den nordiska gröna visionen 2030 på Nordplus webbplats.