Nordplus logtype

Norsplus ansökningsrunda 2024

Ni har väl inte glömt att deadline för inlämning av Nordplus-ansökningar är den 1 februari 2024

På Nordplus webbplats hittar ni all information ni behöver!

Ni vet väl också att ni kan hitta eventuella samarbetspartners på Nordplus egen facebooksida https://www.facebook.com/groups/967924487363222/?