Fotografi Heidi Eriksson

Ny medarbetare vid utbildningsbyrån

Heidi Eriksson är ny vid utbildnings- och kulturavdelningen och hon har en tillfällig tjänst som specialsakkunnig inom högre utbildning vid utbildningsbyrån fram till 31.12.2023. Heidis utbildningsbakgrund är en magisterexamen inom offentlig förvaltning med biämnet offentlig rätt från Åbo Akademi. Sedan examen 2021 har hon arbetat inom kommunalförvaltningen på Åland.