Nytillkommen föreläsare till Dialog 2020

Vi khar nöjet att berätta att vi har fått ett åländskt tillskott till vår digra föreläsarskara under Dialog 2020. Mona Lindroth har till vår glädje tackat ja till att föreläsa under seminariet. Mona har jobbat som lärare på gymnasialstadiet och senare även högskolenivå sen 1999. Hon undervisar nu bland annat i teamutveckling, medarbetarskap, ledarskap och kommunikation på arbetsplatsen. 

Som lärare får vi sällan träning i ledarens uppdrag i klassrummet. Hur ska vi på bästa sätt kunna ta tillvara gruppens dynamik som en förutsättning för lärande? Vilka ledarverktyg kan gynna läraren i det didaktiska arbetet? Vilka kommunikativa strategier kan underlätta i den lärande arbetsmiljön?

Målsättningen med hennes föreläsning är att skapa strategier eller sätta namn på redan förvärvade insikter som lärare behöver för att kunna skapa goda förutsättningar hos individen och gruppen i lärmiljön.

Mona föreläser på fredag 10.45 under Dialog 2020.