Nytt avtal för utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Landskapsregeringen har beslutat att ingå ett nytt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete. Utbildningen genomförs i samarbete med arbetsgivare på Åland och riktar sig till anställda som är i behov av kunskaper i svenska. Syftet med utbildningen är att stöda arbetsgivare som har utländsk arbetskraft och främja arbetstagarnas framgång i arbetet samt att påverka hela arbetsgemenskapens attityder för att främja mångkulturalism. 

Utbildningen ska ge baskunskaper i svenska och den yrkesvokabulär som behövs på arbetsplatsen, utifrån varje deltagares individuella behov och i samråd med arbetsgivaren.

Det nya avtalet löper från och med 01.02.2022 till och med 31.01.2024, i 2 år med möjlighet till ett års förlängning.