Omsorgsassistent inom äldreomsorgen

Ålands landskapsregering har beslutat att Ålands gymnasium ska inleda en utbildning till omsorgsassistent inom äldreomsorgen inkommande läsår med 15 studieplatser.
Målgruppen för utbildningen är inflyttade personer med ett utomnordiskt språk som modersmål och som genomgått en SFI-utbildning på minst A2-nivå enligt den europeiska språkskalan.

Utbildningen pågår ca ett år med start 21.8.2023 och består av två delar ur grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Utbildningen ger nödvändiga grundkunskaper att utföra assisterande vård- och omsorgsuppgifter inom äldreomsorgen. 

Utbildningen sker i nära samarbete med arbetslivet. De personer som deltar får efter avslutad utbildning betyg över delexamen och har möjlighet att fortsätta sina studier till närvårdarexamen.
 

Publicerad 11.1.2023
Uppdaterad 11.1.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.