Öppna högskolans kurstips

Några kurser som eventuellt kan intressera er som lärare och skolledare!

  • Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik: En inkluderande mångkulturell skola, 5 sp
  • Skolpsykologi: Sexualkunskap, 5 sp
  • Specialpedagogik: Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp
  • Ungdomsvetenskap: Unga med risk för marginalisering, 5 sp

Mera info och anmälan på Öppna högskolans webbplats!

Publicerad 10.1.2019
Uppdaterad 10.1.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.