Påminnelse om anmälan till tutorlärarutbildning

Om du är intresserad att bli tutorlärare i grundskolan och få en möjlighet att ha en större roll i skolutvecklingsarbetet på Åland så ska du anmäla ditt intresse nu för att gå tutorlärarutbildningen i höst.

Skicka in en fritt formulerad ansökan till din rektor eller förteståndare före början av augusti så är du med i urvalsprocessen.

Läs mer om tutorläraruppdraget i bilagan

Publicerad 10.6.2019
Uppdaterad 10.6.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.