Påminnelse om intresseanmälan för Mitt avtryck - Åland 100 för skolorna

För att uppmärksamma firandet av Åland 100 så har utbildningsbyrån utlyst temat Mitt avtryck för alla verksamheter inom utbildning på Åland. Tanken med Mitt avtryck är att ge möjlighet för barn, elever och studerande att reflektera kring Åland 100 och samtidigt vara kreativa och få skapa.

Inom temat kommer det finnas en möjlighet för daghem och skolor att att ställa ut verk på Ålands konstmuseum under april 2022.

För att få delta i utställningen våren 2022 behövs redan nu en intresseanmälan. Intresseanmälan är öppen fram till den sista maj 2021, se bifogat informationsblad.

Publicerad 18.5.2021
Uppdaterad 18.5.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.