Planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten inom barnomsorgen

Skyldigheten att göra upp en operativ jämställdhetsplan och en plan för likabehandling inom barnomsorgen träder i kraft 1.6.2023. Planeringen av jämställdhet och likabehandling i verksamheten fastställs i två skilda lagar: Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014).

Planeringen av jämställdhet och likabehandling i verksamheten kan göras gemensamt eller skilt för sig, det viktigaste är att båda perspektiven beaktas i planeringsprocessen. På daghemmen görs planen upp på varje verksamhetsställe. I familjedagvården och den öppna småbarnspedagogiska verksamheten utarbetas en gemensam plan. Utbildningsstyrelsen har publicerat en webbplatshelhet om jämställdhet och likabehandling i verksamheten, som fungerar som en guide för personalen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Webbplatshelheten publiceras på svenska i april-maj.

Utbildningsstyrelsen ordnar ett webbinarium på svenska i maj, 29.5.2023 kl. 12.30–14.00 på svenska.  Under webbinariet behandlas skyldigheter i samband med lagändringarna. Webbplatshelhetens innehåll presenteras och med hjälp av en blankettbotten förklaras principerna för planering av jämställdhet och likabehandling.

 

Här kan du anmäla dig!