Presentationer från Dialog 2019

Nu har vi samlat ihop några presentationer och filminspelningar från Dialog 2019. Fler presentationer läggs till efter hand som vi får dem från föreläsarna. Ni hittar allt här på vår webbplats under Fortbildning/Material från fortbildningar/seminarier.

Publicerad 1.3.2019
Uppdaterad 1.3.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.