Programmering i grundskolan, inbjudan fortbildning

Nu kör vi vidare med implementeringen av läroplanen i grundskolorna på Åland och denna gång med programmering. I november 2021 startade vi upp med en allmän föreläsning kring programmering för att skapa en bas för förståelsen av mervärdet med programmring i undervisningen. Linda Mannila som var föreläsare vid tillfället tog upp frågor kring programmering och artificiell intelligens med koppling till den ålänska läroplanen men också till forskning och undersökningar. Nu konkretiserar vi och går från ord till handling och vänder oss till målgrupperna klasslärare och ämneslärare för att fokusera på hur vi kan ta in programmering i undervisningen både som hantverk för att främja kreativitet och praktisk produktion och som diskussionstema för att främja förståelsen för digitaliseringens samhällspåverkan. 

Välkommen att anmäla dig till en workshop med fokus på programmering som ett ämnesövergripande inslag i klassrummet den 5 april 2022.

Ämneslärare träffas under förmiddagen och klasslärare under eftermiddagen. För ytterligare information om tid och plats samt länk till anmälan se inbjudan nedan. Sist anmälningsdag är 31 mars 2022! 

Föreläsare är Linda Mannila

Publicerad 10.3.2022
Uppdaterad 10.3.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.