Programmering i skolan - när, var, hur, varför?

Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i ett treåriga FoU-program,  Programmering i ämnesundervisningen. På konferensen får du som deltagare ta del av vilka didaktiska arbetssätt som utvecklats av lärare och forskare genom lärarars Lesson Studies, forskningsresultat kring progression och elevpersektiv samt ledarskapsperspektiv kring att leda arbetet med skolans digitalisering. FoU-programmet har har genomförts inom ramen för Ifous - ett forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för skola och förskola. 

Konferensen hålls online den 4 november 2020 kl 10 - 17 finsk tid.

Läs mer: Information om anmälan och program.

Landskapets skolor och grundskolorna på Åland är medlemmar i Ifous i och med att vi är med i FoU-programmet Digitala lärmiljöer och därför är seminariet kostnadsfritt för oss.

Publicerad 11.9.2020
Uppdaterad 11.9.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.