illustration för en progression med personer kugghjul diagram pilar

Progression och stöd för digital kompetens inom hela undervisningssektorn

Utbildningsbyrån har beslutat ge ut ett material för att stöda implementeringen av IKT-strategin för digital kompetens 2023 - 2027. Stödmaterialet utgörs av en progression för digital kompetens och omfattar alla stadier från barnomsorg till Högskolan på Åland. Utöver det här finns också en mall för prioritering och implementering som kan fungera som tankemodell när verksamheterna planerar sina insatser för att stöda digital kompetens. Materialet finns på utbildningsbyråns webbplats under menyn Digital kompetens.

Landskapsregeringens beslut :