Rådde Rådjur - barns delaktighet inom barnomsorgen

 

Nu,  lagom till Barnrättsveckan,  finns det omarbetade materialet om Rådde Rådjur publicerat på utbildning.ax. Materialet kan användas som stöd i arbetet med att göra barn delaktiga i barnomsorgens verksamhet. Det kan också finnas övningar i materialet som kan passa i arbetet med de yngre barnen inom grundskolans verksamhet.

Ta gärna del av materialet (med tillhörande Rådde bilder) här.

OM ni inte redan har läst sammanställningen av barnens synpunkter i läroplansprocessen så finns även den på samma sida att ta del av som pdf, under rubriken Rådde Rapporterar.