Ramavtal för köp av utbildningar i svenska

Landskapsregeringen har beslutat att ingå ett ramavtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för vuxna personer utan arbetsmarknadsstöd. Landskapsregeringen har sedan tidigare att ramavtal för köp av kurser i svenska för personer inskrivna vid Ams och som lyfter arbetslöshetsersättning. Ramavtalet är för personer som är bosatta på Åland och behöver lära sig svenska och tillhör någon av dessa grupper:

  • Personer under tillfälligt skydd (flyktingar från Ukraina)
  • Asylsökande registrerade vid en flyktingförläggning
  • Personer som inte är berättigade till stöd från Ams till exempel pensionärer och föräldrar som får hemvårdsstöd

Ramavtalet löper från och med 01.09.2022 till och med 31.12.2023, i 1 år och 4 månader med möjlighet till ett års förlängning. Utbildningar planeras starta i början av oktober.