Resurser/webbinarier - förebyggande av mobbning, trakasserier och diskriminering

Utbildningsstyrelsen har byggt upp en resurs med anvisningar och verktyg på svenska som riktar sig till lärare och ledare inom skola och barnomsorg. Materialet kan också användas av andra som jobbar med barn och unga. En del av det kan också användas tillsammans med barnen. Materialet finns på https://www.oph.fi/sv/sag-nej-till-allt-vald.

Observera att anvisningarna utgår från den finländska lagstiftningen och om den skiljer sig från den åländska så är det den senare som gäller. Det gäller alltså att ta till sig materialet i tillämpliga delar. 

Under hösten 2023 fortsätter Ubildningsstyrelsen med sin serie webbinarier kring förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. 

Webbinarierna kräver ingen förhandsanmälan!