Så pratar du med barn om svåra saker

Med anledning av den tragiska skolskjutningen i Vanda utanför Helsingfors lägger vi här upp länkar till Röda Korsets , Rädda Barnens och Mannerheim barnskyddsförbunds webbsidor med stöd för hur vuxna kan prata med barn om svåra saker. 

Så pratar du med ditt barn om svåra händelser (raddabarnen.se)

Så pratar du med barn i sorg och kris | Röda Korset (rodakorset.se)

Prata om våldsnyheter med barn - Mannerheims Barnskyddsförbund (mll.fi)

Barn och unga känner samma saker som vuxna, men har inte vuxnas förmåga att förstå och tolka det som händer. Därför är det viktigt att tänka igenom både vad vi säger och hur vi gör det i samtal om svåra händelser.