Seminarium kring distansundervisning på Åland

Skapar distansundervisning likvärdig undervisning på Åland? 

Ålands landskapsregering bjuder in till en presentation av ett IFOUS forsknings- och utvecklingsprogram som åländska lärare har varit involverad i under 3 års tid. Kom och lyssna till deras erfarenheter och den kunskap deltagandet har gett dem.

Datum 26 april 2022 från kl 13.00. 

Plats: Mariehamn. Exakt plats meddelas efter anmälningstidens slut.

Anmäl dig senast den 22.4.2022 via länken https://bit.ly/distans22

För ytterligare information se nedan 

 

Publicerad 6.4.2022
Uppdaterad 6.4.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.