Studiematerial om Sveriges historia och samhällsutveckling

Sveriges riksdag har tagit fram ett pedagogiskt studiematerial då det nu är 500 år sedan Sverige igen blev en självständig nation. Materialet är framtaget i samverkan med lärare och kopplat till den svenska skolans styrdokument i historia och samhällskunskap och kan kanske fungera som referensmaterial i den åländska grundskolan när teman som Sverige som nation, demokrati, historia och samhällskunskap berörs. Materialet är gratis och man kan antingen ladda ner det som pdf eller beställa tryckta versioner. Mer information hittar ni på Sveriges riksdags webbplats.

I Skolportens nyhetsbrev beskrivs materialet så här:

Studiematerialet Från kungamakt till folkstyre ger elever möjlighet att reflektera över demokratins utveckling och samhällsfrågor då och nu. Materialet riktar sig främst till elever i åk 4 – 6 men fungerar även för åk 7.
Materialet innehåller introduktion, tidslinje med historiska beslut som har betydelse än idag, kort med övningar samt en film med talman Andreas Norlén om riksdagens utveckling, från riksmötet i Strängnäs 1523 till dagens moderna parlament.