Svenskspråkigt material kring frågor om inlärningssvårigheter hos barn och unga

Niilo Mäki Institutet är ett forskningsinstitut som arbetar med frågor om inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Syftet med forskningen är att undersöka och utveckla metoder för att kartlägga, förebygga och habilitera inlärningssvårigheter.

De har publikationsverksamhet och erbjuder också forskningsbaserade utbildningsdagar och fortbildningar samt publikationer på svenska.

Publikationer hittar du på https://koju.nmi.fi/tuote-osasto/svensksprakiga-material/

Fortbildningar hittar du på https://koju.nmi.fi/tuote-osasto/svensksprakiga-utbildningar/

Projektet ILS-2 – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor inleddes hösten 2019 som pågår till slutet av 2022. Inom ILS2-projektet fortsätter arbetet med att utveckla och normera kartläggningsmaterial samt arbetsmodeller och interventioner för personer som arbetar i grundskola i Svenskfinland. ILS2-projektet är tvådelat, med fokus på självreglering, beteende och uppmärksamhet samt läsning, skrivning och benämning.

Läs mera om NMIs ILS – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor -projekt inlarningochstod.fi