Tack för ert arbete med barns delaktighet i läroplansprocessen!

Remissperioden för barnens remiss gällande barnomsorgens läroplan är nu avslutad. Det inkom svar från 22 enheter och många exempel på barnens egna alster.

Nu finns en film med Rådde Rådjur på Landskapsregeringens youtubekanal. I filmen pratar Rådde med minister Annika Hambrudd som berättar om processen framöver och tackar barnen för deras arbete.

Tanken är att ni kan visa filmen för barnen som tack för deras insats och som en förklaring till vad som händer med deras svar.

I samband med att ni visar filmen för barnen kan ni också dela ut ett diplom till barnen som tack för deras arbete.

Filmen hittar ni här : https://www.youtube.com/watch?v=ANeM_eNNEV8

Diplomen finns till höger som bilaga.

Arbetet med att sammanställa barnens svar pågår och så fort sammanställningen är klar kommer också den att läggas ut här på sidan.

Den är skriven på ett sådant sätt att ni ska kunna återge ( åtminstone delar av )den för barnen.

 

Stort tack för alla svar som inkommit!

Publicerad 22.3.2022
Uppdaterad 22.3.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.