Tidernas Åland

Som ni säkert vet har grundskolans läromedel Tidernas Åland också funnits digitalt på lärplattformen Fronter. I och med att Fronter har stängts ner har materialet nu flyttats över till Itslearning. Materialet finns som en mallkurs och kan kopieras av dem som behöver ett sådant kursrum på plattformen. 

 

 

Publicerad 13.8.2019
Uppdaterad 13.8.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.