Timfördelningsreform inom den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum

Ålands landskapsregering beslöt med stöd av 16 § (2011:13) om gymnasieutbildning att fastställa en förändring i gällande läroplansgrunder (31.5.2016). Förändringen gäller fastställande av en ny timfördelningsplan för den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum. Förändringen innebär att nuvarande fyra inriktningsalternativ tas bort. Beslut och reviderad timfördelningsplan finns att läsa under Läroplaner

 

Publicerad 24.9.2020
Uppdaterad 24.9.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.